Yves Marie-Joseph Congar, fransk dominikaner, teolog. En av de første katolske teologer som tok til orde for den økumeniske dialog, en fornyer av katolsk ekklesiologi. Fikk forbud mot å meddele seg offentlig i 1954 på grunn av sin støtte til arbeiderprestene, men var en av de mest innflytelsesrike teologer ved 2. Vatikankonsil (1962–65). Utnevnt til kardinal i 1994. Hans dagbok fra konsilet utkom posthumt 2002. Viktige verk: Chrétiens désunis (1937), Vraie et fausse réforme dans l'Église (1950) og Jalons pour une théologie du laïcat (1953).