Yuval Ne'eman, israelsk fysiker, først utdannet som maskiningeniør, oberst i den israelske etterretningstjeneste 1955–57, militærattaché i London 1958–60, studerte deretter elementærpartikkelfysikk. Fremsatte 1961 omtrent samtidig med M. Gell-Mann og uavhengig av denne en teori, den såkalte oktettmodellen, for å beskrive elementærpartiklenes symmetriegenskaper. 1962 professor ved universitetet i Tel Aviv. 1961–63 vitenskapelig direktør ved laboratoriene for kjernefysisk energi i Rehovoth. 1968 også professor ved University of Texas, USA.