Yusuf Idris, egyptisk forfatter. Han var utdannet lege og praktiserte noen år før han ble skribent på heltid. Han var i mange år kulturredaktør i avisen al-Ahram og en frittalende kritiker av korrupsjon og utslag av manglende demokratiske rettigheter i det egyptiske samfunnet. Idris debuterte 1954 med novellesamlingen Den rimeligste aften. Den vakte oppsikt på grunn av sine realistiske, ofte groteske skildringer av fattigfolks kår på landsbygda og i storbyen, og for sitt språklige særpreg. Idris la vekt på å finne en språkform som forener det opphøyde skriftspråket med talemålets musikalitet og frodighet. Han skrev ellers et par romaner og en rekke skuespill, men er først og fremst kjent som den arabiske verdens fremste novellekunstner.