Sir, Hong Kong-kinesisk skipsreder. Bankmann i Chongqing og Shanghai 1939–49. Startet 1955 i Hong Kong sitt eget rederi, World-Wide Shipping Agency Ltd., med et 27 år gammelt kullfyrt skip på 8700 dwt. Rederiet var i slutten av 1970-årene verdens største privateide med over 190 skip på i alt ca. 19 mill. dwt; om lag halvparten av skipene var tankskip. Pao var 1979 formann i Intertanko. Han fikk tittelen Sir 1978.