Yrjö Hirn, finsk kunsthistoriker, en av Finlands store humanistiske personligheter. Professor i estetikk og nyere litteratur ved universitetet i Helsinki 1910–40. Av hans mange arbeider kan nevnes Förstudier till en konstfilosofi på psykologisk grundval (dr.avh. 1896), The Origins of Art (1900) og Det heliga skrinet (1909), studier i den katolske kirkes poesi og kunst, Det estetiska lifvet (1913), det store estetisk-psykologiske arbeid Barnlek (1916). Dessuten utgav han en rekke fengslende arbeider om fransk og engelsk åndsliv på 1700-tallet, videre Eremiter och pilgrimer (1924), Beaumarchais (1931), Runebergskulten (1935), Lärt folk och landstrykare i finska Finlands kulturliv (1939), Runeberg och hans värld (1937), Goda vildar och ädla rövare i dikt och verklighet (1941), Runeberg-gestalten (1942). Hans arbeider forener lærdom med en personlig, artistisk form, er oversatt til mange språk og har spilt en stor rolle for utviklingen i moderne estetikk og kunstfilosofi.