Yangudi Rassa, nasjonalpark (4730 km2) i Afarområdet i nordøstlige Etiopia.Yangudi består av sandig semi-ørkenen og skogkledte gressletter. Mount Yangudi lengst i sør. Motorveien Awash - Asseb og Awashelven krysser nasjonalparken.