Yakusa, eller Yakuza, fellesnavn på bander som driver med organisert kriminalitet i Japan, kalles også japansk mafia. Yakusa stammer fra samurai-tradisjonen og har forbindelser til nasjonalistiske grupper på den ytterste høyrefløy. Det legges stor vekt på ritualer. Virksomheten omfatter blant annet pornografi, prostitusjon, spill og narkotika. Den er også involvert i bygnings- og underholdningsindustrien. Se også mafia.