Xylocarpus, treslekt i familien Meliaceae. Tre arter med likefinnede blad, uanselige blomster og store, tørre frukter som inneholder store frø med et korkaktig skall. Av frøene fås fett, av barken garvestoffer og av veden et materiale som nyttes til sandaler og til finere snekkerarbeid. Inngår i mangrovevegetasjonen i Den gamle verdens tropiske strøk.