Brasil, ligger i Mato Grosso, omkring øvre del av elven Xingu, 26 420 km2. Parken ble opprettet 1952 som reservat for områdets indianske befolkning.