Xawery Dunikowski, polsk billedhugger og maler, 1910–14 i Kraków, senere i London og Paris; fra 1923 professor ved kunstakademiet i Kraków. Under den annen verdenskrig satt han som fange i Auschwitz. Etter frigjøringen var han professor ved kunstakademiene i Kraków, Warszawa og fra 1959 i Wrocław. Han er særlig kjent for sine metaforiske skulpturer, f.eks. syklusen Svangre kvinner (1906), og monumentalskulpturer. Han testamenterte hele sitt livsverk til den polske stat, som har opprettet et eget museum for hans kunst i Warszawa.