XSL, standard fra W3C for å beskrive stilark (stilsett) for dokumenter i XML, slik CSS (cascading style sheets) gjør det for HTML.