X-Prize, pris på 10 millioner dollar opprettet 1996 av den amerikanske X-Prize Foundation. Skulle tilfalle den person eller organisasjon som, innen utgangen av 2004 og med utelukkende privat finansiering, først kunne bygge og fly et romfartøy til en høyde av minst 100 km i en ballistisk eller suborbital bane med tre mennesker om bord (eller ett menneske pluss ballast tilsvarende to) og gjenta ferden i samme fartøy i løpet av to uker. Hensikten med prisen var å stimulere interessen for en enklere og rimeligere adgang til rommet. 26 meldte seg på i konkurransen, som i 2004 ble vunnet av den amerikanske flykonstruktøren Burt Rutan og romfartøyet SpaceShipOne.