Wuchang, by i Kina, tidligere hovedstad i Hubei, ligger ved Chang Jiangs sørbredd rett overfor Hankou. Wuchang er den eldste av Wuhans tre byer. Byen er et administrativt og kulturelt senter med universitet og høyskoler, og atskillig ny industri utenfor den gamle bykjerne.