Worm Hirsch Darre-Jenssen, født i Strinda, norsk ingeniør, bror av H. J. Darre-Jenssen. Fra 1901 knyttet til Trondheims kommunale ingeniørvesen, 1913–19 som overingeniør for Trondheims havnevesen. 1929–41 direktør i Norges Brannkasse. Stortingsmann (H) fra Trøndelag 1925–30, arbeidsminister i Ivar Lykkes regjering 1926–28, president i Den Norske Ingeniørforening (nå Tekna) 1923–26.