World Veterans Federation, internasjonal sammenslutning av krigsveteranorganisasjoner, stiftet 1950. Består av 170 medlemsorganisasjoner i 80 land med i alt 27 mill. medlemmer (2006). Sete i Paris. Arbeider for krigsveteraner og krigsofre, nedrustning og menneskerettigheter. WVF har konsultativ status i FN.