Montreal i Canada, uavhengig stiftelse opprettet i Lausanne i Sveits i 1999, har som formål å intensivere og koordinere det internasjonale arbeidet mot doping i idrett. Etter utbredt kritikk av dopingarbeidet til Den internasjonale olympiske komité (IOC), ble WADA opprettet som et samarbeid mellom internasjonale organisasjoner, regjeringer, offentlige myndigheter og ulike private og offentlige organer som bekjemper doping, bl.a. IOC, internasjonale idrettsforbund, nasjonale olympiske komiteer og representanter for utøverne. To av WADAs hovedoppgaver er å jevnlig revidere lister over forbudte stoffer og metoder og å lede arbeidet med å øke antall uanmeldte dopingkontroller i utøvernes treningsperioder. Stiftelsens leder er kanadieren Richard Pound, norsk styremedlem Anders Besseberg (president i Det internasjonale skiskytterforbundet). Rune Andersen er fra 2002 WADAs direktør for standardisering og harmonisering.