Worcestershire, grevskap i Storbritannia, vestlige England, sør for Birmingham; 1741 km2 med 549 300 innb. (2004). Hovedstad: Worcester. Variert landskap omkring deler av Severns elveløp. Jordbruk med betydelig fruktdyrking (epler, pærer), humledyrking og husdyrhold (herefordfe). Variert småindustri.