Woomera Rocket Range, tidligere militært og sivilt prøve- og oppskytningsfelt for rakettvåpen og raketter i den sørlige delen av Australia, ca. 430 km nord for Adelaide. Opprettet av Storbritannia og Australia 1946, nedlagt 1976. Storbritannias første satellitt (med britisk bærerakett), R-3 Prospero, ble skutt opp herfra 28. oktober 1971. I 2006 forelå planer om nyinvesteringer og gjenopptatt bruk.