Wolfgang Huber, tysk maler og tegner, Donauskolens fremste representant ved siden av Albrecht Altdorfer. Hoffmaler hos biskopen av Passau 1517–40. Som naturskildrer utmerket han seg ved en romantisk grunnstemning med pittoreske innslag, og ved å unnlate å bruke staffasjefigurer. Fra hans hånd kjennes en mengde tresnitt og tegninger.