Woburn Abbey, gods og slott i Storbritannia, England, Bedfordshire, ca. 15 km sørøst for Milton Keynes, tilhører hertugen av Bedford. Eiendommen består av i alt 52 000 daa. Slottet, hvis eldste deler skriver seg fra det cistercienserkloster som lå her i middelalderen, ble ombygd i annen halvdel av 1700-tallet etter tegninger av Henry Flitcroft og Henry Holland. Det rommer store kunstsamlinger. Slottet er omgitt av en 10 000 daa stor park, som for en stor del utnyttes som safaripark med mange eksotiske dyrearter, bl.a. den eneste gjenværende bestand av davidshjort. Den 13. hertug av Bedford, som arvet godset 1953, besluttet å åpne slottet og parken for betalende gjester, og Woburn Abbey har utviklet seg til å bli en av Storbritannias mest besøkte turistattraksjoner.