Winifred Holtby, britisk forfatter, best kjent for romanen South Riding, som ble utgitt posthumt 1936 (norsk overs. Røde Sarah, 1947). Handlingen knytter seg til saker som blir behandlet i administrasjonen i en tenkt del av Yorkshire. Holtby bodde i en årrekke sammen med Vera Brittain, som skrev om deres vennskap i Testament of Friendship (1940).