William Wymark Jacobs, britisk novelleforfatter; slo igjennom med samlingen Many Cargoes (1896). Ut fra sitt kjennskap til Londons dokker skrev han en rekke morsomme sjømannshistorier. Best kjent er likevel novellen The Monkey's Paw, som viser et annet trekk ved Jacobs, sansen for det makabre og groteske. Flere av fortellingene er blitt dramatisert, og mange foreligger i norsk oversettelse.