William Schuman, amerikansk komponist. Studerte bl.a. med Roy Harris. 1945–62 rektor ved Juillard School of Music, 1962–69 president ved Lincoln Center, New York. På det organisatoriske område og gjennom sin musikk vant Schuman en sentral posisjon i amerikansk musikkliv. Hans stil har røtter i 1800-tallets tradisjon, men har også elementer fra jazz og folkemusikk. Til hans viktigste verker hører 10 symfonier (1935–75), ballettene Undertow (1945) og Night Journey (1948), fiolinkonsert (1947), klaverkonsert (1942) og ouverturen American Festival.