William Orpen, irsk maler, kjent for sine skildringer fra den første verdenskrig og Versailleskonferansen, utført etter offentlig oppdrag, for øvrig populær portrettmaler i Édouard Manets impresjonistiske tradisjon. Blant hans bilder er Homage to Manet.