William Morris Hughes, australsk politiker, født i London. Ble 1901 medlem av det australske forbundsparlament (labor). Var med i flere regjeringer, statsminister 1915–23. Da han 1916 ikke fikk vedtatt loven om alminnelig verneplikt, dannet han det nasjonale parti og søkte støtte hos de liberale. Oppnådde etter den første verdenskrig australsk kontroll over tysk Ny-Guinea; gikk imot japanske krav om full innvandringsfrihet. Flere ministerposter 1934–41. Politisk forfatterskap; memoarer (1947 og 1950).