William Morris Davis, amerikansk geograf. Ved sine systematiske undersøkelser over landskapsformene og deres dannelse grunnla han den vitenskapelige geomorfologi. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo i 1911.