William Knox D'Arcy, britisk oljeindustrimann. Reiste som ung til Australia og skapte seg en formue i Mount Morgan-gullfeltet. Drog tilbake til London og oppnådde 1901 med regjeringens hjelp oljekonsesjon i Iran for 60 år. Olje ble funnet 1908, og året etter gikk Burmah Oil og D'Arcy sammen om å danne Anglo-Persian Oil Co. (fra 1954 British Petroleum, nå BP p.l.c.).