William James Glackens, amerikansk maler og tegner, banet veien for et sosialrealistisk maleri i 1920-årenes USA. Han er særlig kjent for sine fremstillinger av gatemotiver og middelklassens byliv. Han arbeidet som illustratør for amerikanske aviser, bl.a.The New York Herald og The New York World, og han dekket den spansk-amerikanske krig på Cuba i 1898 forMcClure's Magazine. Omkring århundreskiftet begynte han å male for alvor. Han sluttet seg til en gruppe kunstnere,The Eight, senere kalt Ashcan-skolen, som også var interessert i å dokumentere samtiden. De holdt en minnerik utstilling i 1908, men på grunn av ulike synspunkter gikk gruppen snart i oppløsning. Et av Glackens' hovedverker er Chez Mouqin (1905, Art Institute of Chicago), med motiv fra en New York-restaurant. Han ble senere interessert i impresjonismen, og forsøkte seriøst å kopiere Auguste Renoir.