William Ivarson, norsk skuespiller. Fra 1899 til sin død var han en av de bærende krefter ved Den Nationale Scene i Bergen. Han var en livfull og allsidig karakterkomiker. Blant hans hovedskikkelser var Bleknebb i Helligtrekongersaften, tittelrollen i Jeppe paa Bierget, Hjalmar Ekdal i Vildanden og Celius i Det lykkelige valg.