William Huskisson, britisk politiker. 1796 parlamentsmedlem, 1804–09 skattkammersekretær. Fra 1814 medlem av Privy Council, igjen medlem av parlamentet fra 1823 og handelsminister 1823–27, koloniminister 1827–28. Sterkt påvirket av den økonomiske og politiske liberalisme (Adam Smith og Jeremy Bentham); var en ivrig reformvenn og innledet det strømskifte som forberedte frihandelens seier. Han grunnla Storbritannias handelspolitikk i resten av hundreåret og var en av den moderne sosialpolitikks foregangsmenn.