William Hubbs Rehnquist, amerikansk jurist og dommer. Høyesterettsdommer 1972–86, fra 1986 høyesterettsjustitiarius. Ledet riksrettssaken mot president Bill Clinton på nyåret 1999.