William Heard Kilpatrick, amerikansk pedagog. Professor ved Columbia University, New York 1918–38, særlig kjent som popularisator av John Deweys pedagogiske ideer og for «prosjektmetoden», som vil avskaffe faginndeling og undervisningsplaner i vanlig forstand, og la elevene arbeide med oppgaver som de interesserer seg for og har funnet frem til gjennom selvvirksomhet, og som er fremkalt av øyeblikkets psykologiske situasjon. Han understreker sterkt betydningen av å tilfredsstille motiveringen, slik at læring skaper arbeidsglede. Blant hans viktigste skrifter er Foundations of Method (1925) og Philosophy of Education (1951).