William Halse Rivers, britisk sosialantropolog og psykopatolog; deltok 1898–99 som psykolog i den antropologiske ekspedisjonen til Torresstredet (se A. C. Haddon). Senere foretok han flere etnografiske forskningsreiser bl.a. til Sør-India og Melanesia, og fikk særlig betydning ved sine studier av slektskapssystemer. Av hans arbeider kan nevnes The Todas (1906), History of Melanesian Society (1914) og Kinship and Social Organization (1924). Fra 1897 ledet han Storbritannias første eksperimentalpsykologiske laboratorium. Hans bok Instinct and the Unconscious (1920) bidrog til å bane veien for psykoanalysen i Storbritannia.