William Graham Sumner, amerikansk sosiolog og økonom, professor ved Yale University fra 1872; regnes som en av grunnleggerne av amerikansk sosiologi. Han analyserte seder og skikker (folkways and mores) ut fra sosialdarwinistiske teorier, og utgav bl.a. Folkways (1907).