William Dobson, engelsk maler, etterfulgte Anthonis van Dyck som hoffmaler hos Karl 1, virket fra 1642 i Oxford, der borgerkrigen hadde tvunget kongen til å slå seg ned med sitt hoff. Etter Oxfords fall returnerte han til London, hvor han etter et opphold i gjeldsfengsel døde i fattigdom. Ca. 60 arbeider av ham er kjent, hovedsakelig portretter.