William Chalmers, svensk kjøpmann og donator, født i Göteborg av skotsk far og svensk mor. Han opparbeidet en stor formue på forretningsvirksomhet i Kina 1782–93, senere bosatt i Göteborg, hvor han var en av de drivende krefter for Trollhätte kanal. Størstedelen av sin formue donerte han til opprettelsen av en teknisk læreanstalt, opprinnelsen til Chalmers tekniska högskola i Göteborg.