William Cameron Townsend

Faktaboks

William Cameron Townsend
Født
9. juli 1896, USA
Død
23. april 1982, USA

William Cameron Townsend, amerikansk evangelisk, protestantisk misjonær. Han er kjent for sitt arbeid med leseopplæring blant urbefolkninger i Sør-Amerika, og for å utvikle tospråklige opplæring. Townsends arbeid har blitt kritisert for å undergrave lokal kultur og spirituelle tradisjoner, og for å fremme amerikanske økonomiske interesser og politisk dominans.

Townsend grunnla Wycliffe Bible Translators og Summer Institute of Linguistics (SIL International). På Wycliffe ble oversettelse av bibelen til minoritetsspråk prioritert.

Bakgrunn

Townsend startet med å selge spanske bibler i Guatemala i 1917 for Los Angles Bible House. Etter to år ble han med i Central American Mission (CAM) som var en organisasjon og evangeliske protestanter som fokuserte sitt arbeid på Mellom-Amerika. Organisasjonen forkynte Jesus tilbakekomst og fulgte Biblens budskap om at budskapet skulle bringes ut til alle verdens ender.

Townsend ble overbevist om at sosial endring og forkynnelse på lokale språk var avgjørende for å formidle Det nye testamentet. En slik linje representerte et nytt fokus i forhold til CAMs tidligere arbeid som hadde hatt forkynnelse på spansk og som hadde fokusert på forkynnelse. Blant katolske geistlige var det, etter hans erfaring, en negativ holdning til oversettelser av Bibelen til urbefolknings-språk. Også innen mange protestantiske kretser var det stor skepsis. Begge de to kristne retningene hadde i stor grad basert seg på spansktalende, ofte med bakgrunn i urbefolkningen, og oversettelser truet dermed den maktbasen denne gruppen hadde hatt. Etter Townsends mening var oversettelser av Bibelen viktig for å skape lokale selvstyrte menigheter. Han ønsket en slik utvikling som dermed også ville bli uavhengig av kirkelig hierarki.

Den undertrykte urbefolkningen

Townsend opplevde at urbefolkningen ble utnyttet av den spansktalende delen av befolkningen og at det var en viktig årsak til fattigdom og marginalisering. Eliten brukte, etter hans mening, katolsk tro som en del av undertrykkelsen. Det gjorde de ved at den katolske troen oppfordret til lydighet og aksept av de gjeldende maktforhold. Religiøse seremonier og helgendyrkning med overdreven festing og bruk av alkohol så han som en del av undertrykkelsen.

Townsend var også kritisk til tradisjonell tros-praksis og spiritualitet som han mente hadde sin egen maktelite som også utnyttet befolkningen til sin egen fordel. Urbefolknings-språkene så han derimot som en gave fra Gud med en innebygd kunnskap som var av stor verdi.

Misjonsarbeidet

Townsend slo seg ned i et lite lokalsamfunn på Santa Catarina-kysten. I løpet av et fjorten års opphold lærte han lokalspråket så godt at han oversatte Bibelen. Ved hjelp av støtte fra USA fikk han startet en lokal helsestasjon, skole og flere virksomheter som støttet opp under lokalt landbruk. Han fikk også i gang det som fikk navnet The Robinson Bible Institute for å oversette og å utgi Bibelen på lokale språk.

Mange av lingvistene som ble knyttet til oversettelsesarbeidet samarbeidet på tvers av ulike kristne trosretninger. De hadde ingen pastorale oppgaver og var først og fremst lingvister og opptatt av humanitært arbeid og av å ivareta minoriteter. For misjonsmiljøene var slike holdninger en utfordring. Mange ønsket fokus på evangelisering og de ønsket å bygge en organisasjon som besto av andre troende.

Townsend selv hadde ingen akademisk bakgrunn i språk. Han var selvlært, men hadde omfattende erfaring fra å leve blant lokalbefolkningen. De oversettelsene han selv foretok hadde betydelige svakheter. Han var klar over dette og argumenterte også selv for at oversettelsesarbeidet måtte bruke eksperter, men understreket samtidig at den praktiske kunnskapen om lokal kultur og liv var avgjørende for gode oversettelser.

Ekspandering

I 1948 startet Townsend det som fikk navnet Jungel Aviation and Radio Service. Prosjektet ble støttet av rike tilhengere av evangelisk tro og muliggjorde å drive misjonsarbeid i avsidesliggende område i Amazonas.

Etter hvert som bibeloversettelsesarbeidet utviklet seg flyttet Townsend fra Guatemala til Mexico og senere til Peru. Han utviklet et samarbeid med regjeringsrepresentanter i Mexico og fikk aksept for å oversette arbeider av det som ble sett som viktig moralsk verdi. Det var på ingen måte selvsagt med et slikt samarbeid. Mexico hadde en sekulær konstitusjon fra 1917 og hadde aktivt brutt ned den katolske kirkens maktbase og posisjon. Store kirkelige eiendommer hadde blitt lagt under staten.

En av grunnene til at Townsend fikk arbeide I Mexico var at han fikk aksept for at SIL (The Summer Institute of Linguistics) var en akademisk institusjon som oversatte uavhengig av tro. Instituttet oversatte også andre dokumenter, som FNs menneskerettighetserklæring. For Townsend var imidlertid Bibelen og de religiøse oversettelsene det primære målet.

Etableringen i Peru skjedde i juni 1945. Den har blitt kritisert for å ha vært en del av amerikanske imperialismen og arbeidet for å etablere amerikanske økonomiske interesser i Sør-Amerika. De som støttet misjonsarbeidet avviser dette og understreker at Townsend var motstander av all utnyttelse av urbefolkningsgrupper og at evangelisering alltid var hans primære mål.

Betydningen i USA og Europa

For menigheter og forsamlinger i USA og Europa hadde misjonsarbeidet til nye folkegrupper en stor betydning. Trosgrunnlaget forpliktet til misjon og misjon til fjerne og utilgjengelige steder hadde en spesiell appell. Det nye testamentet .

Townsend fikk en stor betydning som den som våget å reise ut og leve under svært utfordrende forhold. Han var også en mann av folket og ingen høyt utdannet akademiker. Townsend var noe i kraft av sin karismatiske personlighet og tiltaksevne. For evangeliske kristne har han en stor betydning og er for mange et forbilde.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Benge, Janet og Benge, Janet (2000). Cameron Townsend: Good news in every language. Seattle: YWAM Publishing.
 • Chagnon, Napoleon A. (2013). Noble Savages: My life among two dangerous tribes. New York: Simon & Schuster.
 • Garrard-Burnett, Virginia (1998). A History of Protestantism in Guatemala: Living in the New Jerusalem. Austin: University of Texas Press.
 • Hefley, James og Hefley, Marti (1975). Uncle Cam: The Story of William Cameron Townsend. London: Hodder & Stoughton Ltd
 • Nordli (2018, 31/5). Misjon i forandring. Dagen, side 17.
 • Steven, Hugh (1995). Wycliffe in the Making: The Memoirs of W. Cameron Townsend, 1920–1933. Wheaton: Harold Shaw Publishers.
 • Sueren, Pieter A. M. (1998).Western Linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Townsend, William Cameron (1940). The Truth about Mexico's Oil. SIL
 • Tucker, Ruth A. (). From Jerusalem to Irian Jaya: A Biographical History of Christian Missions. Nashville: Zondervan Publishing.
 • Wallis, Ethel E. og Bennet, Mary (1964). Two Thousand Tongues to Go. New York: Harper & Row
 • Wilkinson, Michael (2012). Global Pentecoastal movements: migration, mission and public religion. Leiden: Brill
 • Ziegler-Otero, Larry (). Resistance in an Amazonian Community: Huaorani Organizing Against the Global Economy. New York: Berghahn Books

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg