William Buller Fagg, britisk kunsthistoriker; ledende ekspert på afrikansk kunst. Virksom ved British Museum 1938–74, deretter konsulent for auksjonsfirmaet Christie's. Mens tidligere arbeider om afrikansk kunst var basert på forestillingen om primitivisme, brakte Fagg i en rekke banebrytende verker inn en faglig analyse av kunstens sosiale historie og utvikling, samtidig som han insisterte på at man skulle forsøke å identifisere hver enkelt individuelle kunstner. Han fikk en stor leserkrets ved å kombinere en høy faglig standard med en fremstillingsform som var fri for faglig sjargong. Blant bøkene hans kan nevnes The Sculpture of Africa (1958, sm.m. E. Eliosofon), Nigerian Images (1963) og Tribes and Forms in African Art (1967).