William Bateson, britisk genetiker, den første som viste at Mendels lover også gjelder for dyr. Gjorde en grunnleggende innsats innen genetikk, eller arvelighetsforskning, som han kalte den nye vitenskapen. Arbeidet med kobling av arvelige egenskaper.