William Augustus Cumberland, britisk hærfører, tredje sønn av kong Georg 2. Han ble 1745 utnevnt til generalkaptein over den engelske armé i Flandern, og led nederlag i den østerrikske arvefølgekrig mot franskmennene under marskalk Moritz av Sachsen ved Fontenoy. Overflyttet til Skottland, og slo der ned stuartenes opprør i slaget ved Culloden. Ble forhatt i Skottland som «slakteren fra Culloden». I sjuårskrigen 1756–63 tapte han flere slag i Flandern.