William Arrol, britisk ingeniør som konstruerte flere av sin tids dristigste stålbroer, blant annet Tay-broen og Forth-broen i Skottland, Tower-broen i London og broen over Nilen i Kairo. Han bygde også skipskanalen til Manchester.