William Aikman, britisk maler, født i Skottland. Han studerte i Italia 1707–10, reiste også til Syria og Konstantinopel, noe som var uvanlig for britiske kunstnere på hans tid. Bosatt i Edinburgh og London. Særlig vurderes hans selvportretter høyt.