William, mannsnavn, opprinnelig engelsk form av Vilhelm. Navnedag 28. mai.