Willem van Aelst, nederlandsk stillebensmaler, særlig kjent for sin evne til å gjengi tøyer og metaller. Hans beste arbeider kjennetegnes av en fin grålig koloritt.