Willebrord van Rojen Snell, nederlandsk matematiker og fysiker, etterfulgte 1613 sin far R. Snell van Rojen som professor i matematikk ved Universitetet i Leiden. Han foretok 1615 en av de første meridianmålingene for å bestemme Jordens omkrets. Han oppfant triangulering i landmåling og skrev om navigasjon og sfærisk geometri. Han er særlig husket for oppdagelsen av brytningslovene for lys, Snells lover, som han formulerte 1621, i et arbeid som først ble publisert 1662. I 1637 ble de samme lovene også oppdaget av Descartes. De kalles derfor i Frankrike som regel Descartes' brytningslover. Se brytning.