Wilkes Land, kystlandet i Antarktika, mellom 100° og 142° ø.l. Oppkalt etter Charles Wilkes.