Wilhelm von Bode, tysk kunsthistoriker, opprinnelig jurist. Hans innsats ligger særlig innen nederlandsk maleri, der han ved omhyggelig billedkritikk har kastet nytt lys over maleriets historie. Hans hovedverk er Rembrandt; beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde (8 bd., 1897–1905). Foruten monografier over Frans Hals (1914) og Adrian Brouwer (1924), skrev Bode også en rekke verker om italiensk kunst, men hans synspunkter har møtt kritikk. Han hadde en usedvanlig stor litterær produksjon, var kjent som en av sin tids største samlere og museumsmenn, og bygde opp Kaiser Friedrich-Museum i Berlin. Skrev Fünfzig Jahre Museumsarbeit (1922) og selvbiografien Mein Leben (1930).