Wilhelm Schadow, tysk maler, sønn av J. G. Schadow. Han drog til Roma i 1810, sluttet seg i 1813 til nasarenerne, ble katolikk og dyrket vesentlig det religiøse maleri i ungrenessansepreget stil. I 1819 ble han professor ved akademiet i Berlin. Han var ogå grunnlegger av og direktør ved akademiet i Düsseldorf 1826–59.