Wilhelm Pinder, tysk kunsthistoriker. Skrev en rekke verker om tysk kunst, særlig skulptur, etter hvert preget av nasjonalistiske synspunkter, bl.a. Wesen und Werden deutscher Formen (4 bd., 1935–52).