Wilhelm Meyer-Lübke, tysk språkforsker, romanist. Professor i romanske språk i Jena, Wien og fra 1915 i Bonn. Offentliggjorde en rekke sammenlignende studier av romanske språk som revolusjonerte romansk språkvitenskap, bl.a. Grammatik der romanischen Sprachen (4 bd., 1890–1902), Einführung in das Studium der romanischen Sprachen (1901) og Romanisches etymologisches Wörterbuch (1911 og senere utg.).